Firenzessä 40 vuotta ihmisperintökonventtia ' Unesco

Anonim
Image

Kuinka reagoida maailman kriisiin uuden kestävän mallin avulla ? Mitkä uudet haasteet maiseman ja ekosysteemien turvaamisessa odottavat meitä tulevaisuudelle ? Suurimmat UNESCOn maailman asiantuntijat, jotka kokoontuivat Firenzeen maailmanperintökonventin 40. vuosipäivän yhteydessä, yrittävät vastata näihin olennaisiin kysymyksiin.

Konferenssilla on hyvin tarkat toiminnalliset tavoitteet: perustaa Firenzeen instituutti, jonka tehtävänä on kartoittaa ja edistää perinteistä tietoa ja kerätä sitä verkossa maailman tietopankissa; käsitellään globaalin kriisin, riskien ja katastrofien ongelmaa ja edistetään uutta lähestymistapaa kulttuuriperinnön käsitykseen, jossa asetetaan ensisijaisesti väestön tiedot ja hyvinvointi .

Konferenssiohjelma voidaan ladata tästä linkistä.

osakkeiden